Ås Österlanna Gård
467 91 Grästorp
telefon: 0514 - 104 19
fax: 0514 - 104 19
hans.grimhammar@ortiva.se

Utarbetande och förankring av affärsidé


Affärsidén är inget statiskt dokument. Det är något som ska leva och föra organisationen till framgång. Därför är det viktigt att den utarbetas med så brett engagemang som möjligt.
Om man vill förnya sin affärsidé eller kanske göra en nystart kan Ortiva hjälpa Er att driva processen. En idé skulle kunna se ut är:

 1. För att veta vart man ska, behöver man veta var man är. Vi börjar alltså med en nulägesanalys. Gärna i form av en SWOT-analys (Strength, weakness, opportunity, threat). Genom denna analys får vi en ökad kännedom om oss själva och var vi står idag. Detta kan genomföras genom flera korta arbetspass med så bred medverkan som möjligt.
 2. Nästa steg är att klargöra vart vi vill. Vi skapar en vision som ligger en bra bit fram i tiden. Ju fler som kan bidra med idéer till visionen desto bättre.
 3. En mindre grupp med representanter för organisationens olika delar börjar arbetet med att beskriva affärsidén. Den kan innehålla beskrivningar av :
  Spelplanen den geografiska marknad vi har
  vår omvärld
  hot och möjligheter
  konkurrentanalys
  kunderna på denna marknad och deras behov
  Spelarna hur ser våra kompetenser ut
  vilka svagheter och styrkor har vi
  Visionen Var vill vi vara om x antal år
  Kunderna Vilka är de idag och imorgon och vilka behov har de
  Mål på kort och lång sikt
 4. Idén till Affärsidé ska nu bearbetas i tvärfunktionella miniseminarier och finslipas så att den blir allas egendom och kan därefter fastställas på lämplig nivå.