Ås Österlanna Gård
467 91 Grästorp
telefon: 0514 - 104 19
fax: 0514 - 104 19
hans.grimhammar@ortiva.se

Konferenspedagogik

är ett samlande begrepp för hur en konferens blir det man hade tänkt sig.

En konferens har i regel som uppgift att utveckla en organisation. Detta sker genom det resultat som konferensen skapar och som sedan genomförs tiden efter konferensen. Med hjälp av en genomtänkt pedagogik blir konferensen en investering för framtiden. Vi vill med denna sida kort presentera huvuddelarna i konferenspedagogik.

Resultatet1502.png

Först resultatet för konferensen definieras. Detta måste ske mycket konkret och med stor noggrannhet.
Resultatet har två nivåer. Dels det långsiktiga, den förändring/utveckling man
förväntar sig efter konferensen, dels det kortsiktiga, exempelvis de aktiviteter som ska leda fram till
den långsiktiga utvecklingen.

Engagemang

Resultatet skapas av de närvarande deltagarna. Det är då viktigt att dessa är engagerade i det som sker.
Med konferenspedagogiken får vi ett upplägg som behåller engagemanget och leder fram till önskat resultat.

Delaktighet

För att engagemanget ska uppnås måste deltagarna känna att det hela berör dem.
Att de kan och får vara med och påverka den process som konferensen är en del av.
Därför måste också deltagarna "speglas" mot resultatet.
(Kan, får, vill de vara med och skapa det resultat som konferensen ska ge?)