Ås Österlanna Gård
467 91 Grästorp
telefon: 0514 - 104 19
fax: 0514 - 104 19
hans.grimhammar@ortiva.se

Utveckling av ledningssystem


Att ha ett ledningssystem garanterar inte att det som lämnar processen är enligt kundens önskemål men ett ledningssystem ger

förutsättningarna att kunna styra och följa det som händer inom t.ex. kvalitet eller miljö.

Detta är basen för att förbättra processerna och dess resultat.

 

Ortiva kan stödja i utveckling och underhåll av ledningssystemen så att de ger mest nytta i ditt företag.


Här är en bild som vill illustrera hur processutvecklingen kan påverka kundnöjdheten:

ledninssystem

ISO 9001


Grundsynsättet i ISO9001 är att vi genom att styra företagets processer kan öka kundnöjdheten mer än genom funktionstänkande.

Varför processer?

Funktionstänkande Processtänkande
 • Suboptimering, ser bara till funktionen
 • Svårt att få överblick och se kunden
 • Detaljstyrning inom den egna funktionen
 
 • Ökad kundfokusering
 • Fokuserar resultatet
 • Snabbar upp flödet
 • Lättare att undvika förändringar som skapar problem senare i flödet

Vårt erbjudande

 • Ett interaktivt arbetssätt för att identifiera och analysera dina processer och dess mätetal
 • Stöd i att bygga upp, implementera och utvärdera ett kvalitetssystem som följer ISO 9001
 • Stöd i ditt kontinuerliga arbete med att utveckla dina processer
 • Vara bollplank inför certifiering mot ISO 9001
 • Organisationsutveckling
 • Planera långsiktigt
 • Strategisk kompetensutveckling
 • Utveckla ny förankrad affärsidé