Ås Österlanna Gård
467 91 Grästorp
telefon: 0514 - 104 19
fax: 0514 - 104 19
hans.grimhammar@ortiva.se

Harambee

är nyckelordet för 

Ortiva

 

 

1498.png Harambee är swahili och betyder "tillsammans kan vi".
Det kan sägas vara ett samlande begrepp för den pedagogik som vi använder i våra olika uppdrag.

Bakgrunden till detta är att

  • Vi tror att den samlade kompetensen kan föra en organisation ett till bättre resultat.
  • Vi tror att helheten är mer än de enskilda delarnas summa
  • Vi tror på människans kreativitet


Harambee betyder att den enskildes kreativitet bejakas och att det är viktigt att det
han/hon tänker/vill/önskar förs fram och tas om hand

Harambee betyder också att genomförandet underlättas då gruppen tillsammans har ansvaret
både för idé och genomförande

Harambee är det moderna synsätt på organisationsutveckling som ska
leda organisationerna in i framtiden.