Ås Österlanna Gård
467 91 Grästorp
telefon: 0514 - 104 19
fax: 0514 - 104 19
hans.grimhammar@ortiva.se
1483.png
   

Strategisk kompetensutveckling


Strategisk kompetensutveckling är en del av affärsplanen. Likaväl som man planerar för långsiktiga investeringar måste man planera för den kompetens som de kommande marknaderna, produkterna och tjänsterna kan kräva. Det gäller i detta arbete att tänka visionärt och därför är det ofta lämpligt att kombinera med arbetet rörande organisationens vision.

Ortiva

kan erbjuda support i detta arbete så att det blir brett förankrat och en handlingsplan att följa under de närmaste årens kompetensutveckling. Fokus under kommer att ligga på att defininera dagens kompetensnivå och att utifrån känd utveckling inom branschen identifiera det gap som behöver stängas för att organisationen ska vara konkurrenskraftig och framgångsrik.