Ås Österlanna Gård
467 91 Grästorp
telefon: 0514 - 104 19
fax: 0514 - 104 19
hans.grimhammar@ortiva.se

Teambuilding


Att få en organisation att arbeta tillsammans kan ha sina problem.

1514.png

Genom att medvetet planera och genomföra aktiviteter som endast kan lösas genom att arbeta i ett team kan organisationen utvecklas snabbt och med ett gott resultat

Ortiva

kan erbjuda support i planering och genomförande av sådana aktiviteter.
Genom att även ta hänsyn till de kommunikationsstrukturer sim finns och de kulturella skillnaderna inom och mellan olika organisationsdelar kan ett arbete med Ortiva ge ett resultat som visar sig i motivation och arbetsglädje.