Ås Österlanna Gård
467 91 Grästorp
telefon: 0514 - 104 19
fax: 0514 - 104 19
hans.grimhammar@ortiva.se

ISO/IEC17025 / ISO15189

Det finns två standarder som direkt rör laboratorier

 

 • ISO/IEC 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier
  • Generell, ursprungligen för industrin, men används även av medicinska labb, bl. a. de som arbetar med
   bild och funktion
    
 • ISO 15189 Medicinska laboratorier – krav på kvalitet och kompetens
  • Samma baskoncept som ISO/IEC 17025 men är helt fokuserad på medicinska labb och deras verksamhet
   • Processinriktad
   • Mycket mer detaljerad i kraven, t.ex. på kommunikation med kunden och patienten.

 

Dessa är de standarder som används om ett laboratorium ämnar bli ackrediterat.

Eftersom standarderna ger konkreta anvisningar om hur ett laboratorium ska driva sin verksamhet, används de också

för interna laboratorier inom olika verksamheter, även om avsikten inte är att bli ackrediterade

 

Vårt erbjudande

 • Ett interaktivt arbetssätt för att identifiera och analysera de områden som måste utvecklas för att uppfylla kraven i ISO/IEC 17025 eller ISO 15189
 • Stöd i ditt kontinuerliga arbete med laboratoriets processer.
 • Stöd vid revision av laboratoriet
 • Utvärdera externa, icke ackrediterade laboratorier som används för granskning, test eller kalibrering
 • Vara bollplank inför ackreditering mot ISO/IEC 17025 eller ISO 15189

microscope.jpg

 

OBS Under andra halvåret 2017 kommer en ny utgåva av ISO/IEC 17025. Den kommer ha en annorlunda struktur än den nuvarande samt utökade krav.

Under våren 2017 kan vi erbjuda en information och utbildning baserad på den draft av standarden som publicerades i december 2016 och gå igenom huvuddragen i förändringen av standarden.

Detta ger er möjlighet att starta övergången till den nya utgåvan utan stress