Ås Österlanna Gård
467 91 Grästorp
telefon: 0514 - 104 19
fax: 0514 - 104 19
hans.grimhammar@ortiva.se

ISO 14001


Miljöledningssystem blir mer och mer efterfrågade av kunderna. Det centrala i ISO 14001 är att identifiera de betydande miljöaspekterna, där företagets miljöpåverkan är störst. För dessa ska aktiviteter definieras och följas upp för att minimera denna miljöpåverkan.ISO 14001 hjälper dig också att fokusera miljöfrågorna i det vardagliga arbetet. I många fall visar det sig att alla dessa aktiviteter också är lönsamma för företaget.
ISO 14001 kan med fördel integreras med ISO 9001 eller ISO/TS 16949 till ett gemensamt verksamhetssystem.


Vårt erbjudande

  • Stöd att få igång ett miljötänkande i dina processer
  • Stöd i att identifiera företagets miljöaspekter
  • Tydliggöra en helhetssyn på miljöarbetet
  • Vara bollplank inför certifiering mot ISO 14001
ISO14001