Ås Österlanna Gård
467 91 Grästorp
telefon: 0514 - 104 19
fax: 0514 - 104 19
hans.grimhammar@ortiva.se

ISO/TS 16949 / IATF 16949

Detta är bilindustrins speciella standard. ISO/TS16949 bygger på och inkluderar ISO 9001 och är alltså processorienterad.

 

IATF16949

Standarden publicerades 1 oktober 2016 och är ersättaren till ISO/TS 16949. Den innehåller inte texten från ISO 9001 men kräver denna standard som bas. Ett företag kan inte bli certifierat enbart mot IATF 16949 utan att även ha ett ISO 9001 certifikat. Efter den 1 oktober 2017 sker inga revisioner mot ISO/TS 16949 och denna standard upphör att gälla 14 september 2018.

Det som genomsyrar dessa standarder är att vi måste skydda kunden och uppfylla kundens krav och de lagar som är gällande.

 

isots16949.png      

Vårt erbjudande


Ett interaktivt arbetssätt för att identifiera och analysera dina processer och dess mätetal (KPI). Stöd i ditt kontinuerliga arbete med att utveckla dina processer.

 

Tydliggöra kunden, både internt och externt
Stöd att utveckla de för bilindustrin speciella processerna t.ex. FMEA, SPC, MSA, PPAP.

 

Inför övergången från ISO/TS 16949 till IATF 16949 genomföra utbildningar i de nya standarderna (ISO 9001 och IATF 16949)
Identifiera de processer och rutiner som saknas.
Vara bollplank inför certifiering mot IATF 16949.

 

Besöka och granska leverantörer som behöver speciell tillsyn, enligt kraven i IATF 16949 (även ISO/TS 16949).

 

Utvärdera externa, icke ackrediterade laboratorier som används för granskning, test eller kalibrering enligt kraven i IATF 16949 (även ISO/TS 16949)